محصولات کیمازی

آنچه با استفاده از بهترین مواد اولیه برای حال خوش مردم سرزمین مان تولید می‌کنیم

_

محصولات بهداشتی

_

فوم شستشوی چشم آرگوسول ®

شامپو شستشوی چشم آرگوسول ® 140 و 70

پد تخصصی پاک کننده چشم آرگوسول ®

شامپو ضد شوره کلیمبازول آسادرم ®

شامپو ضد شوره پریتیون زینک آسادرم ®

شامپو ضد شوره سلنیوم سولفاید آسادرم ®

شامپو گوگرد سولفودرم ®

_

محصولات دارویی

_

گرانول خوراکی لوتریکس® 4 میلی گرم

محلول ضد شپش نایلیس ®

کیموبلاک ® اس امپرازول

_

محصولات مکمل

_

قطره خوراکی آهن نانولیپوزومال لیپیفر®

شربت خوراکی آهن نانولیپوزومال لیپیفر®

قطره خوراکی آهن نانولیپوزومال لیپیفر® فورت

کپسول آهن نانو لیپوزومال لیپیفر®

شربت کلسیم نانولیپوزومال لیپوکلسید ®

قرص کلسیم نانولیپوزومال لیپوکلسید ®

قرص جوشان کلسیم پلاس آرگوسول ®

قرص جوشان مولتی ویتامین آرگوسول ®

قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان آرگوسول ®

قرص جوشان ویتامین ث آرگوسول ®