_

محصولات بهداشتی

آنچه با استفاده از بهترین مواد اولیه برای حال خوش مردم سرزمین مان تولید می‌کنیم

_

فوم شستشوی چشم آرگوسول ®

شامپو شستشوی چشم آرگوسول ® 140 و 70

پد تخصصی پاک کننده چشم آرگوسول ®

شامپو ضد شوره پریتیون زینک آسادرم ®

شامپو ضد شوره سلنیوم سولفاید آسادرم ®

شامپو گوگرد سولفودرم ®

شامپو ضد شوره کلیمبازول آسادرم ®