_

محصولات دارویی

آنچه با استفاده از بهترین مواد اولیه برای حال خوش مردم سرزمین مان تولید می‌کنیم
_

زتاریکس کیمازی ® 100

کیموبلاک ® اس امپرازول

محلول موضعی اریترومایسین 2% و 4%

گرانول خوراکی لوتریکس® 4 میلی گرم

ساشه استیل سیستئین / ویتامین ث

شامپو پرمترین 1%

سولورول ® 3 گرم

آمورونیک ® 5%

محلول موضعی ماینوکسیدیل 2% و 5%

محلول ضد شپش نایلیس 50 و 100 میلی لیتر®

شامپو سلنیوم سولفاید 2.5%

شامپو کتوکونازول 2%

کرم کیموسایت ®

قطره کیماپرین ® 40

محلول موضعی کلیندامایسین 1%

کلگزیت ® ۱۵

محلول ضد شپش (لوسیون) دایمترا 4% -60میلی لیتر