_

محصولات دارویی

آنچه با استفاده از بهترین مواد اولیه برای حال خوش مردم سرزمین مان تولید می‌کنیم
_

گرانول خوراکی لوتریکس® 4 میلی گرم

محلول ضد شپش نایلیس ®

استیل سیستئین

ساشه استیل سیستئین / ویتامین ث

کیموبلاک ® اس امپرازول