خانواده محصولات لیپیفر®

_

قطره خوراکی آهن نانولیپوزومال ® لیپیفر

شربت خوراکی آهن نانولیپوزومال ® لیپیفر

قطره خوراکی آهن نانولیپوزومال ® لیپیفر فورت

شرکت کیمیا کالای رازی با توجه به نیاز جامعه سبد محصولات مکمل آهن خود شامل قطره آهن نانولیپوزمال لیپیفر® قطره آهن نانولیپوزومال فورت ® و شربت آهن نانولیپوزومال لیپیفر® را تولید و روانه بازار کرده است.